logo   Over ons gebruiksadvies

Lees meer...

Celzouttherapie.nl bestaat uit:
Het Nederlands centrum voor Dr. Schüssler's celzouttherapie en Vita-Reform Van der Snoek
Het verschil tussen de celzouten van Vita-reform, VitaZouten®, ambachtelijk bereid volgens de klassieke receptuur van Dr. W. Schüssler en andere op de markt zijnde celzouten met een homeopathische registratie.

In Nederland zijn verschillende soorten celzouten op de markt. Al jaren is er een discussie gaande over het verschil in de celzouten met een homeopathische registratie en de zouten van Vita-reform.

De leverancier van Vita-reform geeft verschillende redenen aan waarom de bereiding van deze zouten NIET overeen komt met de eisen van de Pharmacope van het HAB (Homeopathisches Arzneimittelbuch):

* De draagstof lactose is natuurlijk gekristaliseerd en niet geagglomereerd.

* De zoutkristallen worden aanzienlijk minder verkleind door de handmatige verwrijving

   in een stenen vijzel als in het HAB staande criterium

* Hierdoor zijn zij homogeen aan de in onze voeding voorkomende zouten en hebben

   daardoor een biochemisch aanvullende werking (miocronutriënten) en geen

   homeopathische energetische prikkel.

* De verwrijving gebeurt door de werkende mens, en niet door het bereiken van de door het

HAB vereiste fijnheidsgraad met behulp van een mechanische molen.

* De verwreven zouten hebben een natuurlijke oorsprong.

* De productie geschiedt naar levenmiddelenstandaard (Micronutriënten)

Dit verklaart waarom de celzouten van Vita-reform geen homeopathische registratie hebben en dus ook niet onder de homeopathische geneesmiddelen vallen.

Cellen kunnen alleen op een homeopathische (uitsluitend energetische) prikkel reageren als zij voldoende zouten ter beschikking hebben.

VitaZouten vullen de door veelvuldig verbruik opgelopen tekorten aan zouten weer aan (celrevitalisering).

Eenvoudige vergelijking:
Het (her) opladen van een accu/batterij gaat alleen als er nog voldoende electrolyten (zoutvormen) aanwezig zijn.

Om het verschil in celzouten naar productie en werking duidelijker te maken hebben wij, Vita-reform, onze celzouten de benaming VitaZouten gegeven, dit in onderscheid van de homeopathisch geregistreerde Schüssler zouten.